Хуваарь & Түвшин (Schedule & Level)

CIP болон олон улсын стандарт CEFR түвшин

CIP түвшин Олон улсын түвшин Тайлбар IELTS оноо TOEIC оноо TOEFL iBT оноо
11 C2 Мэргэжлийн 8.5 – 9 118 – 120
10 C1 Ахисан шат 7- 8 945 – 990 110 – 117
9 B2+ Ахисан дунд 5.5 – 6.5 785 – 935 87 – 109
8 B2
7 B1+ Дунд 4 – 5 550 – 775 57 – 86
6 B1
5 A2+  Дундын өмнөх шат 3 – 3.5 225 – 540 32 – 56
4 A2 Анхан шатны дээд түвшин 2 – 2.5
3 A1+ Анхан шатны доод түвшин 1.5 – 2 120 – 215 19 – 31
2 A1 Анхан суралцагч 1
1 PA

* CEFR нь Common European Framework Reference for Language буюу олон улсын хэлний түвшинг тодорхойлдог тодорхойлолт бөгөөд 6 түвшинд хувааж авч үздэг.

Course Leveling System
C2+Мэргэжлийн түвшин

Уншсан, сонссон бүх зүйлийг бүрэн ойлгох чадвартай.

Мөн өөрийн олж мэдсэн зүйл дээр анализ, дүгнэлт хийж хэлэлцүүлэг явуулах чадвартай.

Мөн ямар ч сэдвээр ярилцсан өөрийн санааг зөв үг ашиглан дүрмийн дагуу чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай.

C2Ахисан түвшин

Мэргэжлийн түвшний буюу хүнд, хэцүү үг хэллэгтэй сэдвийг бүрэн сонсож, уншиж ойлгох чадвартай

Мөн тухайн цаг мөчид судлах шаардлагагүйгээр тухайн сэдвээр чөлөөтэй харилцан яриа өрнүүлж, өөрийн бодлыг илэрхийлэх чадвартай

C1+Ахисан дунд шатны ахисан түвшин

Илүү мэргэжлийн түвшний сэдвээр гол санааг нь ойлгох чадвартай

Мөн Натив хүмүүстэй харилцан ярилцаж чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай

Мөн тухайн ярилцаж буй сэдвээр маш тодорхой, ойлгомжтой ярихаас гадна тухайн давуу болон сул тал гэх мэт дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх чадвартай

C1Ахисан дунд түвшин

Илүү мэргэжлийн түвшний сэдвээр гол санааг нь ойлгох чадвартай

Мөн Натив хүмүүстэй харилцан ярилцаж чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай

B2+Дунд шатны ахисан түвшин

Ажил, сургууль, өдөр тутмын энгийн асуудлаар гол санаагаа илэрхийлэх чадвартай

Мөн англи хэлээр ярьдаг гадаад улсруу аялах тохиолдолд өөрийн хэрэгцээт асуудлуудыг илэрхийлж шийдвэрлэх чадвартай

Мөн маш ихээр хэрэглэгддэг асуудлаар болон хувь хүний сонирхол, дуртай зүйлсийн талаар чөлөөтэй асуулт тавих чадвартай

Мөн өөрийн хүсэл, мөрөөдөл, төлөвлөгөө, түүний талаарх бодлоо, яагаад сонирхох болсон шалгаан гэх мэт тайлбарын хамт илэрхийлэх чадвартай

B2Дунд шат

Ажил, сургууль, өдөр тутмын энгийн асуудлаар гол санаагаа илэрхийлэх чадвартай

Мөн англи хэлээр ярьдаг гадаад улсруу аялах тохиолдолд өөрийн хэрэгцээт асуудлуудыг илэрхийлж шийдвэрлэх чадвартай

Мөн маш ихээр хэрэглэгддэг асуудлаар болон хувь хүний сонирхол, дуртай зүйлсийн талаар чөлөөтэй асуулт тавих чадвартай

B1+Дундаас өмнөх шатны ахисан

Ажил, сургууль, өдөр тутмын энгийн асуудлаар гол санаагаа илэрхийлэх чадвартай

Мөн англи хэлээр ярьдаг гадаад улсруу аялах тохиолдолд өөрийн хэрэгцээт асуудлуудыг илэрхийлж шийдвэрлэх чадвартай

B1Дундаас өмнөх шатАжил, сургууль, өдөр тутмын энгийн асуудлаар гол санаагаа илэрхийлэх чадвартай
A2+Анхан дунд шатны ахисан

Маш энгийн хувийн чанартай асуултууд, гэр бүлийн мэдээлэл, дэлгүүрийн талаар, байрлал мөн ажил төрлийн холбогдолтой яриаг ойлгох тус чиглэлээр асуулт асуух чадвартай

Мөн энгийн асуудлуудаар харилцан ярилцаж бүрэн ойлгох чадвартай

Мөн хүмүүс болон орчин тойрны талаар энгийн үг хэллэг ашиглан танилцуулах чадвартай

A2Анхан дунд

Маш энгийн хувийн чанартай асуултууд, гэр бүлийн мэдээлэл, дэлгүүрийн талаар, байрлал мөн ажил төрлийн холбогдолтой яриаг ойлгох тус чиглэлээр асуулт асуух чадвартай

Мөн энгийн асуудлуудаар харилцан ярилцаж бүрэн ойлгох чадвартай

A1+Анхан шатны ахисан

Өдөр тутмын энгийн үг хэллэг мэддэг болон хэрэглэдэг бөгөөд үүнийгээ илүү бодитой хэрэглэж сурах зорилготой

Өөрийгөө танилцуулах бусдаас хаана амьдардаг болох, тэдэнд юу байгаа эсэх гэх мэт энгийн асуулт асууж чаддаг

Мөн хүмүүстэй удаанаар зөв харилцан ярилцах чадвартай

A1Анхан шат

Өдөр тутмын энгийн үг хэллэг мэддэг болон хэрэглэдэг бөгөөд үүнийгээ илүү бодитой хэрэглэж сурах зорилготой

Мөн өөрийгөө танилцуулах бусдаас хаана амьдардаг болох, тэдэнд юу байгаа эсэх гэх мэт энгийн асуулт асуух чадвартай.

Below A1Анхлан суралцагчӨдөр тутмын энгийн үг хэллэг мэддэг болон хэрэглэдэг бөгөөд үүнийгээ илүү бодитой хэрэглэж сурах зорилготой.