CIP болон олон улсын стандарт CEFR түвшин

хөтөлбөр Натив 1:1 Филиппин 1:1 Натив групп Филиппин групп Нэмэлт анги Байрлах өрөө 1 долоо хоног 2 долоо хоног 3 долоо хоног 4 долоо хоног 8 долоо хоног 12 долоо хоног
Натив Премьюм 4 0 1 1 2 (Натив групп)
1 ортой $840 $1,440 $1,920 $2,400 $4,800 $7,200
2 ортой -A $770 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600
2 ортой -B $753 $1,290 $1,720 $2,150 $4,300 $6,450
3 ортой $735 $1,260 $1,680 $2,100 $4,200 $6,300
Натив Стандарт (Давтан суралцах) 1 4 1 1 2 (Натив групп)
1 ортой $683 $1,170 $1,560 $1950 $3,900 $5,850
2 ортой -A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
2 ортой -B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
3 ортой $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
Классик Стандарт 0 4 1 1 2 (Натив групп)
1 ортой $585 $1,002 $1,336 $1,670 $3,340 $5,010
2 ортой -A $515 $882 $1,176 $1,470 $2,940 $4,410
2 ортой -B $497 $852 $1,136 $1,420 $2,840 $4,260
3 ортой $480 $822 $1,096 $1,370 $2,740 $4,110
Түргэвчилсэн 30/60 2 3 1 0 2 (Натив групп)
1 ортой $815 $1,540 NONE
2 ортой -A $745 $1,420
2 ортой -B $728 $1,390
3 ортой $710 $1,360
Бага насныханд зориулсан Премьюм 2 3 1 0 2 (Натив групп)
1 ортой $770 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600
2 ортой -A $700 $1,200 $1,600 $2,000 $4,000 $6,000
2 ортой -B $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
3 ортой $665 $1,140 $1,520 $1,900 $3,800 $5,700
Бага насныханд зориулсан гүнзгийрүүлсэн 1 4 1 0 2 (Натив групп)
1 ортой $718 $1,230 $1,640 $2,050 $4,100 $6,150
2 ортой -A $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550
2 ортой -B $630 $1,080 $1,440 $1,800 $3,600 $5,400
3 ортой $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250

ТУСГАЙ ХӨТӨЛБӨР

хөтөлбөр Натив 1:1 Филиппин 1:1 Натив групп Филиппин групп Нэмэлт анги Байрлах өрөө 1 долоо хоног 2 долоо хоног 3 долоо хоног 4 долоо хоног 8 долоо хоног 12 долоо хоног
IELTS Стандарт 0 4 1 1 2 (Натив групп)
1 ортой $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550
2 ортой – A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
2 ортой – B $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800
3 ортой $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650
IELTS Спарта 0 4 1 2 2 (Натив групп)
1 ортой $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
2 ортой – A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
2 ортой – B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
3 ортой $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
IELTS Баталгаат оноо 0 4 1 2 2 (Натив групп)
1 ортой NONE $5,850
2 ортой – A $5,250
2 ортой – B $5,100
3 ортой $4,950
TOEIC Стандарт 0 4 1 1 2 (Натив групп)
1 ортой $648 $1,110 $1,480 NONE
2 ортой – A $578 $990 $1,320
2 ортой – B $560 $960 $1,280
3 ортой $543 $930 $1,240
TOEIC Спарта 0 4 1 3 2 (Натив групп)
1 ортой $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
2 ортой – A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
2 ортой – B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
3 ортой $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
TOEIC Баталгаат 0 4 1 3 2 (Натив групп)
1 ортой NONE $5,850
2 ортой – A $5,250
2 ортой – B $5,100
3 ортой $4,950
TOEFL Стандарт 0 5 0 0 2 (Натив групп)
1 ортой $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550
2 ортой – A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
2 ортой – BB $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800
3 ортой $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650
Бизнесийн англи хэл EFB 1 3 1 1 2 (Натив групп)
1 ортой $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
2 ортой – A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
2 ортой – B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
3 ортой $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
IFG Их сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр 1 3 1 1 2 (Натив групп) 1 ортой 20 долоо хоног: $ 15,500 / 32 долоо хоног: $ 23,000
2 ортой – A
0 4 1 2 2 (Натив групп) 2 ортой – B
3 ортой

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн